Google+

Sunday, December 23, 2012

Cara Bersetubuh dan posisi seks Menurut Islam

Bersetubuh menurut islam

Cara Bersetubuh dan posisi seks Menurut Islam


Dalam postingan sebelumnya blog ini sudah menampilkan Gambar Kamasutra - Posisi Hubungan Intim Suami Isteri. Lalu bagaimana cara berhubungan intim dalam ajaran Islam? Ada aturan aturan saat pasangan suami isteri hendak melakukan senggama atau hubungan intim atau bersetubuh. Menjadi pasangan pengantin baru merupakan kebahagian tersendiri bagi kedua mempelai. Rasa bahagia itu begitu menyentuh qalbu yang paling dalam, hati seakan tak mampu menampung rasa bahagia yang telah meluap memenuhi relung hati. Namun begitu, kebahagian menjadi pengantin baru akan terasa lebih sempurna tatkala telah melewati kebersamaan dimalam pertama dengan penuh cinta.

Malam dimana seseorang bisa menyalurkan hasratnya saat Bercinta melalui jalan yang diridhai Allah. Sehingga, dengannya tak sekedar kenikmatan yang diperoleh tapi juga pahala dapat diraih. Nilai pahala akan lebih bertambah seiring bertambahnya rasa kasih dan sayang antara kedua mempelai manakala berhias dengan adab-adab saat menuju peraduan cinta, sebagaimana yang dituntunkan Nabi shallallahu a’laihi wasallam sebagai pembawa syariat Islam yang sempurna.

Diantara adab-adab cara bersetubuh dalam islam adalah sebagai berikut :


Sebelum bermalam pertama, sangat disukai untuk memperindah diri masing-masing dengan berhias, memakai wewangian, serta bersiwak.

Berdasarkan sebuah hadits dari Asma’ binti Yasid radhiyallaahu ‘anha ia menuturkan, “Aku merias Aisyah untuk Rasulullah shallallahu a’laihi wasallam. Setelah selesai, aku pun memanggil Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau pun duduk di sisi Aisyah. Kemudian diberikan kepada beliau segelas susu. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meminum susu tersebut dan menyerahkannya pada Aisyah. Aisyah menundukkan kepalanya karena malu. Maka segeralah aku menyuruhnya untuk mengambil gelas tersebut dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” [HR Ahmad, sanad hadits ini dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Muhadits Al-Albani dalam Adabul Zifaf].

Adapun disunnahkannya bersiwak, karena adab yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau selalu bersiwak setiap setiap hendak masuk rumah sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallaahu ‘anha dalam Shahih Muslim. Selain itu akan sangat baik pula jika disertai dengan mempercantik kamar pengantin sehingga menjadi sempurnalah sebab-sebab yang memunculkan kecintaan dan suasana romantis pada saat itu.

Hendaknya suami meletakkan tangannya pada ubun-ubun istrinya seraya mendoakan kebaikan dengan doa yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ajarkan :

اللّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebaikannya (istri) dan kebaikan tabiatnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan tabiatnya.”[HR. Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al Ash radhiyallaahu 'anhu].

Disunnahkan bagi keduanya untuk melakukan shalat dua rakaat bersama-sama. Syaikh Al Albani dalam Adabuz Zifaf menyebutkan dua atsar yang salah satunya diriwayatkan oleh Abu Bakr Ibnu Abi Syaiban dalam Al-Mushannaf dari sahabat Abu Sa’id, bekat budak sahabat Abu Usaid, beliau mengisahkan bahwa semasa masih menjadi budak ia pernah melangsungkan pernikahan. Ia mengundang beberapa sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, diantaranya Abdullah bin Mas’ud, Abu Dzarr, dan Hudzaifah.

Abu Sa’id mengatakan, “Mereka pun membimbingku, mengatakan, ‘Apabila istrimu masuk menemuimu maka shalatlah dua rakaat. Mintalah perlindungan kepada Allah dan berlindunglah kepada-Nya dari kejelekan istrimu. Setelah itu urusannya terserah engkau dan istrimu. “Dalam riwayat Atsar yang lain Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu mengatakan, perintahkan isrtimu shalat dibelakangmu.”

Ketika menjumpai istri, hendaknya seorang suami berprilaku santun kepada istrinya semisal dengan memberikan segelas minuman atau yang lainnya sebagimana dalam hadits di atas, bisa juga dengan menyerahkan maharnya. Selain itu hendaknya si suami untuk bertutur kata yang lembut yang menggambarkan kebahagiaannya atas pernikahan ini. Sehingga hilanglah perasaan cemas, takut, atau asing yang menghinggapi hati istrinya. Dengan kelembutan dalam ucapan dan perbuatan akan bersemi keakraban da keharmonisan di antara keduanya.

Apabila seorang suami ingin menggauli istrinya, janganlah ia terburu-buru sampai keadaan istrinya benar-benar siap, baik secara fisik, maupun secara psikis, yaitu istri sudah sepenuhnya menerima keberadaan suami sebagai bagian dari dirinya, bukan orang lain. Begitu pula ketika suami telah menyelesaikan hajatnya, jangan pula dirinya terburu-buru meninggalkan istrinya sampai terpenuhi hajat istrinya. Artinya, seorang suami harus memperhatikan keadaan, perasaan, dan keinginan istri. Kebahagian yang hendak ia raih, ia upayakan pula bisa dirasakan oleh istrinya.

Bagi suami yang akan menjima’i istri hanya diperbolehkan ketika istri hanya diperbolehkan ketika istri tidak dalam keadaan haid dan pada tempatnya saja, yaitu kemaluan. Adapun arah dan caranya terserah yang dia sukai. Allah berfirman yang artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhi (tidak menjima’i) wanita diwaktu haid, dan janganlah kalian mendekati (menjima’i) mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu pada tempat yang diperintahkan Allah kepad kalian (kemaluan saja). Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk diri kalian, bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.” [Q.S. Al Baqarah: 222-223].

Ingat, diharamkan melalui dubur. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Barang siapa yang menggauli istrinya ketika sedang haid atau melalui duburnya, maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad.” [HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud]. Kata ‘kufur’ dalam hadits ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang melakukan hal ini. Meskipun, kata para ulama, ‘kufur’ yang dimaksud dalam hadits ini adalah kufur kecil yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Telah kita ketahui bersama bahwa syaitan selalu menyertai, mengintai untuk berusaha menjerumuskan Bani Adam dalam setiap keadaan. Begitu pula saat jima’, kecuali apabila dia senantiasa berdzikir kepada Allah. Maka hendaknya berdo’a sebelum melakukan jima’ agar hal tersebut menjadi sebab kebaikan dan keberkahan. Do’a yang diajarkan adalah:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

“Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaithan dan jauhkanlah syaithan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami.”[HR. Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallaahu 'anhu]. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa seandainya Allah mengkaruniakan anak, maka syaithan tidak akan bisa memudharati anak tersebut. Al Qadhi menjelaskan maksudnya adalah syaithan tidak akan bias mearsukinya. Sebagaimana dinukilkan dari Al Minhaj.

Diperbolehkan bagi suami dan istri untuk saling melihat aurat satu sama lain. Diperbolehkan pula mandi bersama. Dari Aisyah radhiyallaahu ‘anha berkata, “Aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana dan kami berdua dalam keadaan junub.” [HR. Al Bukhari dan Muslim.]

Diwajibkan bagi suami istri yang telah bersenggama untuk mandi apabila hendak shalat. Waktu mandi boleh ketika sebelum tidur atau setelah tidur. Namun apabila dalam mengakhirkan mandi maka disunnahkan terlebih dahulu wudhu sebelum tidur. Berdasarkan hadits Abdullah bin Qais, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Aisyah, ‘Apa yang dilakukan Nabi ketika junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi?’ Aisyah menjawab, ‘Semua itu pernah dilakukan Rasulullah. Terkadang beliau mandi dahulu kemudian tidur dan terkadang pula beliau hanya wudhu kemudian tidur.”[HR. Ahmad dalam Al Musnad]

Tidak boleh menyebarkan rahasia ranjang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Sesungguhnya diantara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang mendatangi istrinya dan istrinya memberikan kepuasan kepadanya, kemudian ia menyebarkan rahasianya.” [HR. Muslim dari sahabat Abu Sa’id Al Khudri radhiyallaahu 'anhu]

Dari poin-poin yang telah dijelaskan nampaklah betapa agungnya kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur semua sisi kehidupan ini. Sehingga pada setiap gerak hamba ada nilai ibadah yang bisa direngkuh pahalanya. Tidak sekedar aktivitas rutin tanpa faedah, tak semua pemenuhan kebutuhan tanpa hikmah. Oleh sebab itu tak ada yang sia-sia dalam mengikuti aturan Ilahi dan meneladani sunnah Nabi. Semuanya memiliki makna serta mengandung kemaslahatan, karena datangnya dari Allah Dzat Yang Maha Tinggi Ilmu-Nya lagi Maha sempurna Hikmah-Nya. Maka dari itu syariat yang Allah turunkan selaras dengan fitrah hamba-Nya sebagai manusia, sebagimana disyariatkan pernikahan.

Kesempurnaan syariat Islam ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah terhadap hamba-Nya melebihi perhatian hamba terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya, hendaklah setiap hamba tetap berada di atas fitrah tersebut di atas agama allah agar dirinya selalu berada di atas jalan yang lurus, “(Tetaplah di atas fitrah) yang Allahtelah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” [QS. Ar Rum: 30]. Allahu a’lam.

Dikutip dari Majalah Tashfiyyah Edisi 09 Vol. 01 1432 H-2011M

14 comments:

Unknown said...

semoga sukses ,,, bila mencari hotels terbaik dan termurah disini http://goo.gl/8OY6LG
7 aredux

Unknown said...


Maaf mau numpang share....


Alat Bantu Sex Pria Boneka Full Body

Aneka Kondom Silikon

Selaput Dara Buatan

Obat Kuat Pria Tahan Lama

Obat Penyubur Sperma Pria

Celana Dalam Mengatasi Penyakit Hernia

Alat Bantu Sex Wanita Penis Tempel Elektrik

Alat Bantu Sex Wanita Penis Maju Mundur Getar Goyang

Obat Pembesar Penis Vimax Capsule Canada

Ring Cincin Getar

Alat Bantu Sex Pria Vagina Senter Baby Pussy

Obat Penggemuk Badan

Alat Bantu Sex Pria Vagina Getar Goyang Suara

Obat Perangsang Wanita CairArradhiyatul Mutiara said...

Cerita Sex Indonesia - Dokter Jepang Cantik Yang Genit~~~~~~Cerita Sex Indonesia - Masa Remaja Yg Sungguh MenyenangkanRahasia Pacar Teman Kost ku~~~~~Penelusuran Erotic stories~~~~~Pemerkosaan terhadap primadona sekolahCerita Seks terbaru Fantasi di akhir pekan~~~~~info Video Porno Indonesia Dan Para Artis Indonesia lebih lengkap clik disiniKumpulan Gaya Cerita Ngentot Cerita Dewasa Cerita Sex Indonesia~~~~~Tips Dalam Mendapatkan Wanita Idaman Anda Dalam Kumpulan Cerita Dewasa Kategori Artikel SexCerita Sex Tante Kos Bernama Rita Paling Hot~~~~~Foto Bugil Telanjang Dewi Cinta Tanpa Sensor Laris Manis di InternetCerita Dewasa 2014-2015 Jeritan Pembawa Nikmat~~~~~Cerita Seks - Ngentot Merayakan Kelulusan SMA Pacarku~~~~~mahasiswi bercinta di kontrakanCerita Seks Dengan Tante Murni Cerita Seks Panas Terbaru~~~~~Aku Ngentot 3 Cewek Cantik Bangat~~~~~Cerita Sex Artis Cantik Cynthiara Alonangentot degan kakak sepupu ketika suaminya lagi gak ada~~~~~Foto Bugil Anita Hara Tanpa Sensor Terbaru~~~~~Karyawan Asing Yang Tangguh Ngesex

Anonymous said...

AGEN RESMI OBAT KUAT TAHAN LAMA - OBAT PERANGSANG - OBAT PEMBESAR PENIS 100% HERBAL ALAMI. Telfon 082133626042 Sms.089624854268 INFO DETAIL PRODUK KLIK--> www.zengda-center.com

Anonymous said...
This comment has been removed by the author.
Wati Wijaya said...

Cream Penghilang tattoo Sulam alis / bibir Permanent.
Cream Penghapus tinta tattoo permanent ini membantu menggangkat tinta tinta pada alis yang ingin anda hilangkan.

Cream Penghapus Sulam ALis / bibir Permanent.
Bahan Herbal Resep dari Dokter Kulit , Cepat Meresap tanpa menimbulkan iritasi pada kulit
Cream Tersebut mampu memudarkan Sulam alis Tattoo Di area wajah.

Ramuan Cream Penghapus Sulam Alis ini berkerja bertahap untuk proses Pengangkatan tinta tattoo pada alis, jadi tidak akan merusak kulit , jika anda pemakaiannya Rutin Sulam alis anda Akan Hilang Total dan anda dapat membaharui sulam alis anda yang baru.
HUB.AMBAR SARMA,081382474900 / 081362033338
PIN BBM,2A71C0DD / 5179BFFB

Wati Wijaya said...

kut Nyimak di web anda mas. klo Sempat Berkunjung Di Blog Saya ya..makasih

#OBAT Utuk menggairahkan Pasangan#
Obat Perangsang Wanita Bikin Horny

Obat Perangsang Bikin Pasangan Anda Mau ML" Pembesar Penis Untuk Pria Dewasa "

1. Vimax Oil Besar Panjang Penis Alami

2. Cara Membesarkan Penis Permanent

3. VigRX Plus Pembesar Alat Vital Herbal

4. Faktanya Minyak Lintah Bisa Besarkan Penis

5. Cara Membesarkan Penis Permanen.

6. Obat Menyuburkan SPERMA " Tips Merawat Kulit

1. Cara Menghilangkan Bekas Jerawat

2. Cream Penghilang Jerawat

3. Cream Pemutih Wajah Alami" Cara Melangsingkan Perut

1. Cara Mengecilkan Perut Alami

2. Obat Pelangsing Badan Herbal

" Obat Tahan Lama Seks"
1. Obat Kuat Tahan Lama Seks

2.obat penghilang tato

3.obat penghapus sulam bibir

4.obat penghilam sulam alis

Pinkylee said...

oh ternyata itu nama Sex ya sama seperti Sex2 di bawah ini makasih ya info nya
Nonton Bokep

Bokep Japan

Prediksi Togel

Aneh Dan Unik

Bokep Korea

Bokep Bule

Prediksi Togel Online

Togel Online

Cerita Dewasa

Forum Dewasa


Yossi Shop said...

Jual Obat Perangsang Wanita Di Madura
Jual Obat Kuat Di Pontianak
Jual Obat Kuat Di Bali
Agen Obat Pembesar Penis Di Bogor
Jual Obat Pembesar Penis Di Jambi
Agen Obat Pembesar Penis Di Madura
Klinik Obat Pembesar Penis Di Medan
Klinik Vimax Asli
Agen Vimax Asli

Muhtar Khudlori said...

Thanks Artikel Sangat Berkualitas....Baca Juga Artikel Menarik http://obatpembesarpenis.id/blog/cara-memperbesar-penis-menurut-hukum-islam/

Sumber : http://obatpembesarpenis.id/

Obatpembesarpenis.Id Importing Company Tbk™


http://obatpembesarpenis.id/category/alat-bantu-sex-pria/

http://obatpembesarpenis.id/category/alat-bantu-sex-wanita/

http://obatpembesarpenis.id/category/alat-pembesar-payudara/

http://obatpembesarpenis.id/category/alat-pembesar-penis/

http://obatpembesarpenis.id/category/celana-hernia/

http://obatpembesarpenis.id/category/kesehatan-alami/

http://obatpembesarpenis.id/category/kondom-silikon/

http://obatpembesarpenis.id/category/kosmetik-alami/

http://obatpembesarpenis.id/category/minyak-pembesar-penis/

http://obatpembesarpenis.id/category/obat-kuat-sex/

http://obatpembesarpenis.id/category/obat-pelangsing-badan/

http://obatpembesarpenis.id/category/obat-pembesar-penis/

http://obatpembesarpenis.id/category/obat-penambah-sperma/

http://obatpembesarpenis.id/category/obat-penghilang-tatto/

http://obatpembesarpenis.id/category/obat-perangsang-alami/

http://obatpembesarpenis.id/category/pembesar-payudara-alami/

http://obatpembesarpenis.id/category/selaput-dara-buatan/

http://obatpembesarpenis.id/blog/

Achong Hua said...

JUAL BERBAGAI PRODUK : "Obat Pembesar mr.P, "Alat Terapy Pemanjang mr.P, "Obat Vitalitas Sex Kuat dan Tahan Lama, "Obat Herbal Cosmetik Kecantikan, "Aneka Obat Peningkat Libido Sexsual Wanita, "Alat Bantu SexToys P/W

CALL  - 082210508200
 website - www.achonghua.com

BEST SELLER PRODUK
TOKO ACHONG - HUA


alat bantu sex pria

alat bantu sex wanita

cream pembesar payu dara

kapsul pembesar payu dara

kapsul peninggi badan

kecantikan

kesehatan

kondom silikon

minyak pembesar penis

obat kuat pria

obat pelangsing

obat pembesar penis

obat penggemuk badan

obat penumbuh rambut

obat penyubur sperma

obat perangsang

penghilang tatto permanen

vakum pembesar penis

vakum pembesar payu dara

- SELAMAT BERBELANJA
 WWW.ACHONGHUA.COM

Unknown said...

Terimakasih mind artikelnya sangat membantu,,,
kunjungi juga website saya mind,saling berbagi indah..
Vimax Izon Asli

Unknown said...

BEST SELLER PRODUK
TOKO ACHONG - HUA- RAHASIA MENJADIKAN PENIS BESAR DAN PANJANG

- TIPS MERONTOKAN BULU SECARA PERMANEN

- CARA PRIA DEWASA MAKIN TAHAN LAMA SAAT BERCINTA

- TIPS BIAR SEMAKIN DI SUKAI ISTRI

- CARA MUDAH MEMPERBESAR PAYUDARA

- SOLUSI MEMPERBESAR PAYUDARA DENGAN CEPAT

- CARA MENINGGIKAN BADAN

- SOLUSI TEPAT MENUMBUHKAN RAMBUT BOTAK

- OBAT PENYUBUR SPERMA BUAT PRIA MANDUL

- OBAT PERANGSANG MEMBUAT WANITA BERGAIRAH SAAT BERCINTA

- CARA MEMBUAT WANITA MERANGSANG BIAR MAU DI AJAK ML

- TIPS MEMBESARKAN PENIS DENGAN MINYAK

- COBRA OIL MINYAK PEMBESAR DAN PANJANGKAN PENIS

- CARA MENURUNKAN BERAT BADAN TANPA OLAHRAGA

- INGIN PUNYA TUBUH LANGSING DISINI SOLUSINYAKLIK

- JUAL BERBAGAI PRODUK : "Obat Pembesar mr.P, "Alat Terapy Pemanjang mr.P, "Obat Vitalitas Sex Kuat dan Tahan Lama, "Obat Herbal Cosmetik Kecantikan, "Aneka Obat Peningkat Libido Sexsual Wanita, "Alat Bantu SexToys P/W


kutil belang said...

Artikel Yg Menarik. saya Menyukai nya. lihat Juga Artikel dibawah ini, tidak kalah menarik nya!!

CERITA SEKS TERBARU 2016

Belajar Sex Bersama Guruku
Gairah Ibu-ibu STW 2
TANTE GIRANG DAN 3 ANAK KURANG AJAR
Aku Anak SMA Masih ABG
ENAKNYA BELAJAR NGENTOT SAMA IBU TIRI

Video Ngentot dengan Ibu Tiriku
Pengalaman Ngentot Waktu SMP
OM HERU JAHAT BIKIN AKU KETAGIHAN
ISTRIKU NGENTOT DENGAN PRIA IDAMAN LAIN
CICIPI MEMEK KAKAK KANDUNG

Nikmatnya Dibelay om...om
BIRAHI 2 CEWEK JILBOOBS
Aku dan Dokter Kandunganku
Ngentot dengan Ibu Linda Montok
Memuaskan Nafsu Birahi Bos ku

Ngentot Dengan Siswi SMA Montok
Mama Tiriku Guru Seksku
Kisah Ngentot bersama Ibu Muda
Ngentot Perawan Pacar
Ngentot Ibu Berjilbab

Janda Mesum Telanjang
Foto Memek Telanjang
Kumpulan Cerita Mesum
Cerita Sex Dewasa
Cerita Ngentot Terbaru